A Tűztorony szerkezet-helyreállítása 2011-2012-ben

Soproni Múzeum - A Tűztorony története
A Tűztorony 2011–2012. évi felújítását elsősorban romló szerkezeti, statikai állapota tette szükségessé. 2005-ben készült el a toronyszerkezet helyreállításának, valamint a fogadóépületnek a terve, melynek részét képezte egy új Turisztikai Központ és Toronymúzeum kialakítása. A dokumentációhoz tartozott továbbá a Fő tér rendezésének terve is, melynek kivitelezését még a torony felújítása előtt befejezték.


A toronytesten keletkezett komolyabb repedések is jelezték már a statikai problémát. Ezért a 13. század végi alapozás alatt talajszilárdítást végeztek, valamint ún. Jet Grouting eljárással süllyedésmentes megerősítést alkalmaztak. A torony alaptestét injektálással megerősítették. Az átjárót újra kiszélesítették, a 19. századi téglaívek szakaszos bontásával új, vasbeton  megerősítő ívek készültek az eredeti kő kapuívekhez igazodva. A toronytest külső felületén feszítőpászmás szerkezet-megerősítés készült. Művészettörténész megfigyelése mellett a belső falakról a vakolatot leverték. A falkutatás során  figyelemmel kísérték az esetlegesen elfalazott lőrések, szuroköntők, hadigépezetek, belső födémek, lépcsők látható  műrészleteit. Az egyes szintek födémszerkezetét vasbeton lemezekkel erősítették meg. A kőszerkezeteket konzerválták, a
loggia mellvédjén és oszlopsorán tisztítást, kiegészítést, hidrofóbizálást és felületkezelést végeztek. A loggia szintjétől fölfelé a toronyszerkezetet a vasbeton lemezekhez horgonyzott acélpászmákkal erősítették meg. A toronysisak faszerkezetében a károsodott elemeket kicserélték és konzerválták. A harangszinti faszerkezet oszlopait acélszerkezettel erősítették meg. A torony rézlemez fedése is átvizsgálásra és javításra szorult. A harangszinti rézlemezek teljes körű cserét igényeltek. A  munkálatok 2012 őszén fejeződtek be. A Tűztoronyot az országgyűlés 2011-ben történelmi emlékhelynek nyilvánította.

Soproni Múzeum - A Tűztorony története   Soproni Múzeum - A Tűztorony története   Soproni Múzeum - A Tűztorony története
         
 Soproni Múzeum - A Tűztorony története    Soproni Múzeum - A Tűztorony története    Soproni Múzeum - A Tűztorony története