Országgyűlések Sopronban

Soproni Múzeum - A Tűztorony történeteA XVII. században Sopron a királyi Magyarország egyik jelentős szabad királyi városának számított. A kedvező földrajzi fekvésű, fejlett infrastruktúrájú város négy országgyűlésnek (1622, 1625, 1634/35, 1681) adott otthont.

A rajz,  amit egy olasz építész 1622-ben készített, Sopron falait és a kapukat madártávlati módon ábrázolja. Jól látható a  belvárost körülvevő hármas falgyűrű a vizesárokkal, az Előkapu védelmi rendszere és a várostorony korabeli formája. A térhatású térkép az 1622-es soproni országgyűlés helyszíneinek a bemutatására készült. Ezen az országgyűlésen koronázták meg a ferences (ma: bencés) templomban magyar királynévá II. Ferdinánd második feleségét, Gonzaga Eleonorát. 1625-ben ismét országgyűlést rendeze Sopronban. Az esemény jelentőségét növelte, hogy III.  Ferdinánd  személyében magyar királyt koronáztak a város falai között. A király fejére Pázmány Péter esztergomi  érsek helyezte  fel a Szent Koronát a ferences templomban. Az esemény alkalmából készített egyik ezüst  emlékérmen a belváros képe látható az Ikva felől. A torony korabeli alakja is jól kivehető. Az ún. külső főtéren zajlott a koronázási ceremónia egyik jelenete. Az itt felállított, posztóval bevont emelvényen esküdött hűséget az uralkodó a népnek. A mai Mária-oszlop környékén ekkor pellengér állt.

Soproni Múzeum - A Tűztorony története   Soproni Múzeum - A Tűztorony története