A Várostorony a 17. század elején

Soproni Múzeum - A Tűztorony történeteAz 1605-ből fennmaradt városábrázoláson az előtérben Bocskai seregének és a császári csapatoknak a harca  látható. A háttérben Sopron elnagyolt, hitelesség szempontjából kérdéses ábrázolása tűnik fel.

A várostorony  hengerteste felett itt kiugró, pártázott mellvéddel ellátott karzat látható, mely fölé hengeraalakú, kúptetővel  fedett kis torony emelkedik. Sopron egyik fénykora Lackner Kristóf (1571–1631) városvezetői tevékenységének idejére esett. Előbb a városi  tanács tagjaként, később városbíróként vállalt közhivatalt, majd 1613-tól élete végéig több alkalommal  polgármesternek választották.  A tudós, humanista műveltségű politikus még fiatalon, apja példáját követve kitanulta az ötvösmesterséget. Saját  műveit az általa készített rézmetszetekkel illusztrálta. 1610-ben, Szentbertalany Menyhért polgármestersége idején  a várostorony egész felső részét megújították. Lackner rézmetszete jól mutatja a változást. A torony hengeres  részét pártázott kő mellvéd zárta le, amely fölé úgynevezett prágai típusú toronysisak emelkedett. Az épületre órát is szereltek.

Wilhelm Peter Zimmermann rézmetszete: Sopron ostroma, 1605

 Soproni Múzeum - A Tűztorony története    Soproni Múzeum - A Tűztorony története